запаси розвідані

запаси розвідані
запасы разведанные - explored reserves - *erkundete Vorräte – балансові і позабалансові запаси категорій А+В+С1, які з тим або іншим ступенем вірогідності виявлені в результаті проведених досліджень і геологорозвідувальних робіт, в основному підготовлені для наступної їх розробки та дорозвідки і затверджені Державною комісією з запасів по покладах, які знаходяться в розробці або підготовлені для промислового освоєння.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "запаси розвідані" в других словарях:

  • запаси корисних копалин — запасы полезных ископаемых reserves of minerals, reserves, resources Bodenschätzenvorräte, Vorräte an nutzbarem Mineral кількість корисних копалин Земної кулі, окремих країв, регіонів, басейнів або родовищ, визначена за даними геологічної… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • геологічні запаси — геологические запасы geological reserves geologische Vorräte запаси к.к., оцінені за їх станом в надрах, без урахування втрат і розубожування мінеральної сировини. Г.з. розділяють на розвідані (категорії А, В, С1) і перспективні (категорія С2).… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гази природні горючі — газы природные горючие combustible natural gases *natürliche Brenngase суміші газів земної кори вуглеводні метанового ряду і невуглеводневих компонентів здатних горіти. Зустрічаються в осадовому чохлі земної кори у вигляді вільних скупчень, а… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • КОНДИЦІЇ (на мінеральну сировину) — кондиции на минеральное сырье standards Konditionen, Bauwürdigkeitsbedingen für Mineralrohstoffe сукупність обґрунтованих вимог до якості і кількості корисної копалини в надрах, до гірничо геол. і інш. умов розробки родов., що визначають пром.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гірничорудна підгалузь україни — горнорудная подотрасль Украины mining subindustry of Ukraine забезпечує чорну металургію вихідною сировиною і насамперед залізною рудою. Чорна металургія є базовою галуззю господарства України: на підприємствах, на яких використовуються чорні… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вугілля викопне — уголь ископаемый fossil coal (mineral) fossile Kohle тверда горюча копалина органічного походження. Утворилося переважно з рослинних решток. Колір від бурого до чорного. Густина 0,92…1,7, твердість 1…3. Виділяють гумоліти (вугілля кам’яне,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вапняк — известняк limestone Kalkstein осадова гiрська порода, що складається головним чином з кальциту з домiшками глинистого матерiалу, кремнезему, оксидiв залiза та iнших. За походженням розрiзняють вапняки бiоґеннi, хемоґеннi, перекристалiзованi,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • барій — барий barium *Barium хімічний елемент. Символ Ва, ат.н. 56, ат. маса 137, 34. Належить до лужноземельних металів. Б. м’який сріблясто білий метал, густина 3760 кг/м3. Хімічно дуже активний. Кларк 5•10 2% за масою. Найвідоміший мінерал – барит.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вугілля солоне — соленый уголь salty coal saline Kohle, Salzkohle це вугілля викопне, здебільшого низького ступеня метаморфізму, з високим вмістом сполук (солей) лужних металів, насамперед, натрію. Звичайне вугілля має вміст оксиду натрію (Na2O) у золі менше 1 2% …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вс — соленый уголь salty coal saline Kohle, Salzkohle це вугілля викопне, здебільшого низького ступеня метаморфізму, з високим вмістом сполук (солей) лужних металів, насамперед, натрію. Звичайне вугілля має вміст оксиду натрію (Na2O) у золі менше 1 2% …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»